Dokumenti

Ovdje možete pregledati i preuzeti sve važne dokumente Gradske knjižnice “Mato Lovrak”.

 

Cjenik usluga Gradske knjižnice “Mato Lovrak”

 

Polugodišnje izvješće za 2022. god.: Referentna stranica PR-RAS Obveze

Bilješke uz polugodišnje izvješće za 2022. god.

Ostvarenje Fin. plana za 2022. god. (polugodišnje): Plan prihoda i primitaka Plan rashoda i izdataka

 

Financijsko izvješće za 2021. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće za 2021. godinu

Ostvarenje Financijskog plana za 2021. godinu: Plan prihoda i primitaka Plan rashoda i izdataka

Izvješće o radu za 2021. godinu

Financijski plan za 2022. godinu: Opći dio Plan prihoda i primitaka Plan prihoda Plan rashoda i izdataka

Program rada za 2022. godinu

 

Druge izmjene i dopune Fin. plana za 2021. god.

Obrazloženje drugih izmjena i dopuna Fin. plana za 2021. god.

Polugodišnje izvješće za 2021. god.: REFSTR PRRAS Obveze

Bilješke uz polugodišnje izvješće za 2021. god.

Ostvarenje Fin. plana za 2021. god. (polugodišnje): Plan rashoda i izdataka Plan prihoda i primitaka

Prve izmjene i dopune Fin. plana za 2021. god.

Obrazloženje izmjena i dopuna Fin. plana za 2021. god.

 

Financijsko izvješće za 2020. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće za 2020. godinu

Ostvarenje Financijskog plana za 2020. godinu: Plan prihoda i primitaka Plan rashoda i izdataka

Financijski plan za 2021. godinu: Opći dio Plan prihoda i primitaka Plan prihoda Plan rashoda i izdataka

Izvješće o radu za 2020. godinu

Program rada za 2021. godinu

 

Natječaj za ravnatelja Knjižnice:

Rang lista KNJIŽNICA 2020.

Obavijest o testiranju

Ponovljeni natječaj za ravnatelja 2020.

 

Polugodišnje izvješće 2020.: RefStr / PRRAS / Obveze / Bilješke

Ostvarenje Fin. plana 2020. (polugodišnje): Plan prihoda i primitaka / Plan rashoda i izdataka

Izmjene i dopune Fin. plana 2020.: Opći dio / Plan prihoda / Plan rashoda i izdataka / Plan prihoda i primitaka

 

Program rada za 2020.g.

Izvješće o radu za 2019.g.

Financijski plan 2020. – opći dio

Financijski plan 2020. – plan prihoda

Financijski plan 2020. – prihodi

Financijski plan 2020. – rashodi

Financijski izvještaj za 2019.: Bilanca / Obveze / PRRAS / PVRIO / RasF / RefStr / Bilješke

Izvršenje fin plana 2019 – prihodi

Izvršenje fin plana 2019 – rashodi

 

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga knjižnice 2019

Plan nabave za 2019.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Program rada  Gradske knjižnice ” Mato Lovrak” za 2019.

Statut Gradske knjižnice “Mato Lovrak” Grubišno Polje

Strateški plan Gradske knjižnice “Mato Lovrak” Grubišno Polje 2015. – 2018. g.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnica “Mato Lovrak”