Dokumenti

Ovdje možete pregledati i preuzeti sve važne dokumente Gradske knjižnice “Mato Lovrak”.

 

Cjenik usluga Gradske knjižnice “Mato Lovrak”

 

Financijski izvještaj za 2023. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće za 2023. godinu

Referentna strana

Ostvarenje financijskog plana za 2023. godinu:

I. OPĆI DIO – A. RAČUN PRIHODA I RASHODA – PRIHODI POSLOVANJA

I. OPĆI DIO – A. RAČUN PRIHODA I RASHODA – RASHODI POSLOVANJA

I. OPĆI DIO – SAŽETAK

OPĆI DIO PRORAČUNA – PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

OPĆI DIO PRORAČUNA – RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

OPĆI DIO PRORAČUNA – RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA – IZDACI

OPĆI DIO PRORAČUNA – RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA 

FINANCIRANJA – PRIMICI

OPĆI DIO PRORAČUNA – RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 

OPĆI DIO PRORAČUNA – RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

 

Izvješće o radu za 2023.

Financijski plan za 2024. godinu: Prihodi i primici Rashodi i izdaci

Obrazloženje Financijskog plana za 2024. godinu

Plan nabave za 2024. godinu

Program rada za 2024. godinu

 

Druge izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu: Prihodi i primici Rashodi i izdaci

Polugodišnje Financijsko izvješće za 2023. god.

Bilješke uz polugodišnje izvješće za 2023. god.

Ostvarenje Fin. plana za 2023. god. (polugodišnje): Plan prihoda i primitaka Plan rashoda i izdataka

Prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. god.

 

Financijsko izvješće za 2022. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće za  2022. godinu

Ostvarenje Financijskog plana za 2022. godinu: Plan prihoda i primitaka Plan rashoda i izdataka

Izvješće o radu za 2022. godinu

Financijski plan za 2023. godinu: Opći dio Plan prihoda i primitaka Plan prihoda Plan rashoda i izdataka

Obrazloženje Financijskog plana za 2023. godinu

Program rada za 2023. godinu

 

Druge izmjene i dopune Fin. plana za 2022. godinu

Obrazloženje drugih izmjena i dopuna Fin. plana za 2022. godinu

Polugodišnje izvješće za 2022. god.: Referentna stranica PR-RAS Obveze

Bilješke uz polugodišnje izvješće za 2022. god.

Ostvarenje Fin. plana za 2022. god. (polugodišnje): Plan prihoda i primitaka Plan rashoda i izdataka

 

Financijsko izvješće za 2021. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće za 2021. godinu

Ostvarenje Financijskog plana za 2021. godinu: Plan prihoda i primitaka Plan rashoda i izdataka

Izvješće o radu za 2021. godinu

Financijski plan za 2022. godinu: Opći dio Plan prihoda i primitaka Plan prihoda Plan rashoda i izdataka

Program rada za 2022. godinu

 

Druge izmjene i dopune Fin. plana za 2021. god.

Obrazloženje drugih izmjena i dopuna Fin. plana za 2021. god.

Polugodišnje izvješće za 2021. god.: REFSTR PRRAS Obveze

Bilješke uz polugodišnje izvješće za 2021. god.

Ostvarenje Fin. plana za 2021. god. (polugodišnje): Plan rashoda i izdataka Plan prihoda i primitaka

Prve izmjene i dopune Fin. plana za 2021. god.

Obrazloženje izmjena i dopuna Fin. plana za 2021. god.

 

Financijsko izvješće za 2020. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće za 2020. godinu

Ostvarenje Financijskog plana za 2020. godinu: Plan prihoda i primitaka Plan rashoda i izdataka

Financijski plan za 2021. godinu: Opći dio Plan prihoda i primitaka Plan prihoda Plan rashoda i izdataka

Izvješće o radu za 2020. godinu

Program rada za 2021. godinu

 

Natječaj za ravnatelja Knjižnice:

Rang lista KNJIŽNICA 2020.

Obavijest o testiranju

Ponovljeni natječaj za ravnatelja 2020.

 

Polugodišnje izvješće 2020.: RefStr / PRRAS / Obveze / Bilješke

Ostvarenje Fin. plana 2020. (polugodišnje): Plan prihoda i primitaka / Plan rashoda i izdataka

Izmjene i dopune Fin. plana 2020.: Opći dio / Plan prihoda / Plan rashoda i izdataka / Plan prihoda i primitaka

 

Program rada za 2020.g.

Izvješće o radu za 2019.g.

Financijski plan 2020. – opći dio

Financijski plan 2020. – plan prihoda

Financijski plan 2020. – prihodi

Financijski plan 2020. – rashodi

Financijski izvještaj za 2019.: Bilanca / Obveze / PRRAS / PVRIO / RasF / RefStr / Bilješke

Izvršenje fin plana 2019 – prihodi

Izvršenje fin plana 2019 – rashodi

 

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga knjižnice 2019

Plan nabave za 2019.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Program rada  Gradske knjižnice ” Mato Lovrak” za 2019.

Statut Gradske knjižnice “Mato Lovrak” Grubišno Polje

Strateški plan Gradske knjižnice “Mato Lovrak” Grubišno Polje 2015. – 2018. g.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnica “Mato Lovrak”