Studijski odjel s čitaonicom

U studijskom odjelu smještena je referentna zbirku koja se sastoji od različitih enciklopedija, leksikona i rječnika, a po potrebi korisnika i dalje će se koristiti slobodno. U svakom trenutku korisnici se mogu obratiti knjižničarki koja im pruža obavijesti i upute o pretraživanju kataloga, načinu korištenja knjižničnih resursa, te pomaže korisnicima u pronalaženju građe za referate, seminare i diplomske radove. Spomenuta se građa može koristiti samo u studijskoj čitaonici. Studijski odjel ima dva računala s pristupom internetu te se na taj način korisnicima pruža mogućnost samostalnog rada u knjižnici uz korištenju referentne zbirke.

U sklopu studijskog odjela nalazi se i čitaonica koja sadrži dvanaest mjesta za rad i jedno mjesta za rad na računalu. Svim korisnicima na raspolaganju je veliki izbor novina i časopisa (Večernji list, Bjelovarski list, Gospodarski list, Globus, Story, Priroda, Moj lijepi vrt, Teen, Glas lova i ribolova, Čovjek i svemir, PC Chip, Meridijani, Prvi izbor, Geo, Vatrogasni vjesnik).