Dokumenti

Ovdje možete pregledati i preuzeti sve važne dokumente Gradske knjižnice “Mato Lovrak”.

Odluka o novom cijeniku usluga Gradske knjižnice “Mato Lovrak” Grubišno Polje

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga knjižnice 2019

Plan nabave za 2019.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Program rada  Gradske knjižnice ” Mato Lovrak” za 2019.

RefStr_PRRAS_Bil_RasF_PVRIO_Obv_Kont 2018 godine

Bilješke 2018. GKweb

RefStrana 2018

Rashodi 2018-06 5 razina

Rashodi 2018-06 3.razina

PRRAS 2018

Prihodi 2018-06 5 razina

Prihodi 2018-06 3 razina

Obveze 2018

Bilješke 2018 -06 knjižnica

Statut Gradske knjižnice “Mato Lovrak” Grubišno Polje

Strateški plan Gradske knjižnice “Mato Lovrak” Grubišno Polje 2015. – 2018. g.

Izvješće o radu Gradske knjižnice “Mato Lovrak” za 2017.

Programa rada Gradske knjižnice “Mato Lovrak” za 2018.

Financijski izvještaj za 2017.: Bilanca / Obveze / PR-RAS / P-VRIO / RAS-funkcijski / Referentna strana / Bilješke

Financijski plan za 2018.: Opći dio / Plan prihoda 2018.-2020. / Plan prihoda 2018. / Plan rashoda 2018.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnica “Mato Lovrak”

Godišnje izvješće ZPPI-a za 2017.