Dokumenti

Ovdje možete pregledati i preuzeti sve važne dokumente Gradske knjižnice “Mato Lovrak”.

 

Natječaj za ravnatelja Knjižnice:

Ponovljeni natječaj za ravnatelja 2020.

 

Program rada za 2020.g.

Izvješće o radu za 2019.g.

Financijski plan 2020. – opći dio

Financijski plan 2020. – plan prihoda

Financijski plan 2020. – prihodi

Financijski plan 2020. – rashodi

Financijski izvještaj za 2019.: Bilanca / Obveze / PRRAS / PVRIO / RasF / RefStr / Bilješke

Izvršenje fin plana 2019 – prihodi

Izvršenje fin plana 2019 – rashodi

Odluka o novom cijeniku usluga Gradske knjižnice “Mato Lovrak” Grubišno Polje

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga knjižnice 2019

Plan nabave za 2019.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Program rada  Gradske knjižnice ” Mato Lovrak” za 2019.

Statut Gradske knjižnice “Mato Lovrak” Grubišno Polje

Strateški plan Gradske knjižnice “Mato Lovrak” Grubišno Polje 2015. – 2018. g.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnica “Mato Lovrak”